BASIC

Structure Design Basic|Thiết kế kết cấu cơ bản


Description
We would like to share best knowledge (Basic) For the young so that we could do a small thing help them find their potential.
Schedule: Summer-2023.

Author: Trang Dinh-Aeron Solution

Content
 • Section 1: Giới Thiệu Cơ Bản
 • 1. Sơ lược về ký hiệu mối hàn (Welding symbol)
 • 2. Sơ lược về tiêu chuẩn Beam/các loại Profile beam tương ứng
 • Please feel free to give us your comments to improve the course
 • 3.1_Đọc hiểu bản vẽ kết cấu (P1)
 • 3.2_Đọc hiểu bản vẽ kết cấu (P2)
 • 4. Hướng dẫn bóc tách vật tư MTO/BOM
 • Section 2: THỰC HÀNH
 • 6. Tổng quan về phần mềm Autodesk Advance Steel
 • 7. Model Pipe Rack trên phần mềm Advance Steel
 • 8. Tạo Connection Details trên phần mềm Advance Steel
 • 7. Xuất bản vẽ 2D từ phần mềm Advance Steel
 • 8. Xuất BOM từ 3D model đã dựng được
 • 9. Xuất Naviswork để review (Append vào model tổng để review/check)
 • Section 3: DEMO PROJECT
 • 10. Test Project
 • 11. Review bài Test
Completion rules
 • All units must be completed