PIP

Khóa Học Thiết Kế Đường Ống-Piping Design Basic


Description
Khóa học giúp các bạn tiếp cận với lĩnh vực Piping Design hiểu được tổng quan về dự án EPCI và vai trò của Piping Designer. Đồng thời từng bước hướng dẫn kiến thức cơ bản về đường ống, và những kỹ năng cần thiết về phần mềm PDMS. Bạn sẽ được trải nghiệm dự án thực tế, giúp bạn tự tin trên hành trình chinh phục lĩnh vực Piping Design.

Author: Harry Tran-Aeron Solution

Content
 • Section 1: Piping Fundamental
 • SOP-Piping Modelling
 • Bài 1: Tổng quan về dự án EPCI
 • Bài 2: Hành trình chinh phục Piping Designer
 • Bài 3: Các thành phần cơ bản trên đường ống
 • 3.1: Pipe
 • 3.2: Flange sample
 • 3.3: Gasket & Bolting
 • 3.4: Reducer
 • 3.5: Strainer
 • 3.6: Tee
 • 3.7: Olet
 • 3.8: Elbow
 • 3.9: Valve
 • 3.10: Spectacle
 • 3.11: Kết nối (Joint) giữa ống và fitting
 • Bài 4: Cách đọc bản vẽ P&ID
 • Bài 5: Các tài liệu kỹ sư thiết kế đường ống cần dùng
 • Bài 6: Các sản phẩm của kỹ sư đường ống
 • Section 2: PIPING DESIGN KNOWLEDGE
 • 1.Giải đáp thắc mắc & hướng dẫn phần Piping Design Knowledge
 • 1.Piping Design Specification
 • 2.Piping Around Pressure Vessel
 • 3.Piping Design Around Pump
 • 4.Piping Around Compressor
 • 5.Piping Around Air Cooler
 • 6. Những Lưu Ý Khi Đọc P&ID
 • SECTION 3: CASE STUDY FROM ACTUAL PROJECT
 • 1.Lesson Learnt From Project
 • 2.Final Test -Piping Design Basic
 • 3.Khảo Sát Về Khóa Học & Nhận Quà Tặng Từ PlantLeader
Completion rules
 • All units must be completed
 • Leads to a certificate with a duration: Forever